loading

Bản đồ, sách bản đồ tài liệu điện tử

Bản đồ vẽ hình thế nước ta từ Bắc vào Nam = The map of our country's topography from the north to the south

Mô tả vật lý : 1 bản đồ màu : khung bằng nhựa POM ; kích thước 57 x 72 cm

Số phân loại : 912

Chủ đề : 1. Bản đồ. 2. Hoàng Sa (Quảng Ngãi, Việt Nam) -- Bản đồ -- Thế kỷ 19. 3. Việt Nam -- Bản đồ -- Thế kỷ 19. 4. Tư liệu biển đảo.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Bản đồ vẽ hình thế nước ta từ Bắc vào Nam trong sách An Nam dư địa chí, biên soạn vào thế kỷ XIX, có vẽ và ghi địa danh (Hoàng Sa chử: bãi Hoàng Sa) bằng chữ Hán ở ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 D 445
Phục vụ đọc tại chỗ
Top