loading

Bản đồ, sách bản đồ tài liệu điện tử

Tờ bản đồ có ghi địa danh Vạn Lý Trường Sa ở phía ngoài Cù Lao Ré = There is geographical name of long spratly, located off Re islet

Mô tả vật lý : 1 bản đồ màu : khung bằng nhựa POM ; kích thước 57 x 72 cm

Số phân loại : 912

Chủ đề : 1. Bản đồ. 2. Trường Sa (Việt Nam) -- Bản đồ. 3. Tư liệu biển đảo.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tờ bản đồ có ghi địa danh Vạn Lý Trường Sa ở phía ngoài Cù Lao Ré trong tập Địa đồ, (bản A.589, lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội, Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 D 442
Phục vụ đọc tại chỗ
Top