loading

Bản đồ, sách bản đồ tài liệu điện tử

Bản đồ Đông Dương với Hoàng Sa- Trường Sa = Map of the Indochina with Paracel and Spratly

Mô tả vật lý : 1 bản đồ màu : khung bằng nhựa POM ; kích thước 57 x 72 cm

Số phân loại : 912

Chủ đề : 1. Bản đồ. 2. Đông Dương -- Bản đồ -- 1911-1929. 3. Hoàng Sa (Việt Nam) -- Bản đồ -- 1911-1929. 4. Trường Sa (Việt Nam) -- Bản đồ -- 1911-1929. 5. Tư liệu biển đảo.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Bản đồ Đông Dương với Hoàng Sa- Trường Sa có gió bão từ Biển Đông thổi vào hồi tháng 11 trung bình các năm 1911 - 1929

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 D 441
Phục vụ đọc tại chỗ
Top