loading

Sách, tuyển tập

Xấu hổ hay dễ thương = Awkward cute / Chucky tranh vẽ

Tác giả : Chucky tranh vẽ

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 180 tr. : hình vẽ, tranh ảnh màu ; 20 cm

ISBN : 9786048844509

Số phân loại : 895.92284

Chủ đề : 1. Tuỳ bút. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 09/2018
(VH 6012)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 10/2018
(VH 6013)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top