loading

Sách, tuyển tập

Hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật với công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo ở đại học : hội thảo khoa học

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : viii, 273 tr. : tranh ảnh ; 24 cm

Số phân loại : 378.597

Chủ đề : 1. Giáo dục đại học -- Việt Nam -- Quản lý. 2. Giáo dục kỹ thuật -- Việt Nam. 3. Khoa học -- Nghiên cứu -- Việt Nam. 4. Trường Cao đẳng và Đại học -- Thiết bị và cung cấp thiết bị -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 189/2018
(5905)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 190/2018
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top