loading

Sách, tuyển tập

Bắt lửa / Suzanne Collins ; Phương Huyên, Nhiệt Xích dịch

Tác giả : Suzanne Collins ; Phương Huyên, Nhiệt Xích dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 405 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046947707

Số phân loại : 813.6

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Mỹ -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Mỹ -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 177/2018
(VH 401)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top