loading

Sách, tuyển tập

Đại cương về các dân tộc Đông Á / Nguyễn Văn Tiệp

Tác giả : Nguyễn Văn Tiệp

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 241 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 305.80095

Chủ đề : 1. Dân tộc học -- Đông Á.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 VN 1715/2017
(K07.41_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top