loading

Sách, tuyển tập

Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học

Tác giả : Nguyễn Đức Chính ch.b

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 559 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 378.597

Chủ đề : 1. Đại học và cao đẳng -- Việt Nam -- Kiểm tra chất lượng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 846/2017
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top