loading

Luận án, luận văn

A study on the relationship between perceived saltiness and texture of surimi-based products / Trần Thị Mỹ Hạnh

Tác giả : Trần Thị Mỹ Hạnh

Nhà xuất bản : Tokyo University of Marine Science and Technology

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Tokyo, Japan

Mô tả vật lý : viii, 112 tờ : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 664.94

Chủ đề : 1. Luận án -- Nhật Bản. 2. Sản phẩm cá. 3. Surimi. 4. Thực phẩm từ cá.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24087
Phục vụ đọc tại chỗ
Top