loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Effects of internal Alkali activation on chemical and mechanical properties of fly ash cement systems / Bùi Phương Trinh

Tác giả : Bùi Phương Trinh

Nhà xuất bản : s.n.]

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : [S.l.

Mô tả vật lý : xviii, [142] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 666.94

Chủ đề : 1. Alkali. 2. Luận án -- Nhật Bản. 3. Xi măng. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24077
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24078 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top