loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tính liên tục Holder của nghiệm và đặt chỉnh holder của bài toán cân bằng

Tác giả : Trần Ngọc Tâm ; Người hướng dẫn khoa học : Lâm Quốc Anh, Phan Quốc Khánh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiv, 109 tờ ; 30 cm +$e1 CD ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 515.64

Chủ đề : 1. Cân bằng. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Toán tối ưu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24068
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24069 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top