loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Khảo sát một số bài toán biên phi tuyến cho phương trình love / Nguyễn Tuấn Duy ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Phương Ngọc

Tác giả : Nguyễn Tuấn Duy ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Phương Ngọc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : iii, 93 tờ ; 30 cm + 1 CD ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 515.35

Chủ đề : 1. Bài toán biên trị phi tuyến. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phương trình sóng phi tuyến.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24065
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24066 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top