loading

Sách, tuyển tập

Asean quá trình phát triển và hoạt động : lưu hành nội bộ / Nguyễn Văn Lịch

Tác giả : Nguyễn Văn Lịch

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1996

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 227 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 341.2473

Chủ đề : 1. Hiệp hội các nước Đông Nam Á -- Lịch sử. 2. Đông Nam Á -- Quan hệ nước ngoài.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 7292/2017
(K08.14_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 7293/2017
(K08.14_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top