loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu điều trị thực nghiệm thỏ bị khuyết hổng xương bằng san hô kết hợp tế bào gốc tủy xương tự thân / Huỳnh Duy Thảo ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Công Toại

Tác giả : Huỳnh Duy Thảo ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Công Toại

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 11, 140, tờ : minh họa màu ; 30 cm +$e1 CD ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 617.4710592

Chủ đề : 1. Ghép tế bào gốc trung mô. 2. Ghép tủy. 3. Ghép xương. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Tái tạo xương -- Việt Nam. 6. Thay thế xương. 7. Thỏ -- Thử nghiệm.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24056
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24057 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top