loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu, chế tạo và khảo sát lớp chức năng có cấu trúc Nano nhằm tăng hiệu suất lượng tử của linh kiện quang điện / Hoàng Thị Thu ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Quang Trung, Trương Quang Nghĩa

Tác giả : Hoàng Thị Thu ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Quang Trung, Trương Quang Nghĩa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiv, 174 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 621.31244

Chủ đề : 1. Linh kiện quang điện. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Vật liệu cấu trúc nano.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24050
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24051 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top