loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đặc điểm lâm học của những quần xã thực vật với ưu thế cây họ sao dầu (Dipterocarpaceae) thuộc kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới ở khu vực Nam Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai / Vũ Mạnh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Thêm, Vũ Ngọc Long

Tác giả : Vũ Mạnh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Thêm, Vũ Ngọc Long

Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông Lâm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xxi, 220 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 583.624

Chủ đề : 1. Cây gỗ -- Việt Nam -- Đồng Nai. 2. Họ Sao Dầu -- Việt Nam -- Đồng Nai. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24044
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24045 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top