loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu xác định thành phần loài, quy luật phát sinh, gây hại và biện pháp quản lý tổng hợp bọ phấn trắng hại lúa (Hemiptera: Aleyrodidae) tại hai tỉnh Long An và An Giang / Võ Thị Bích Chi ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Lộc, Bùi Thị Thanh Tâm

Tác giả : Võ Thị Bích Chi ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Lộc, Bùi Thị Thanh Tâm

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Cần Thơ

Mô tả vật lý : xviii, 167, 79 tờ : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 633.1897

Chủ đề : 1. Bọ phấn trắng -- Việt Nam -- An Giang. 2. Bọ phấn trắng -- Việt Nam -- Long An. 3. Lúa -- Bệnh và phòng trừ sâu bệnh -- Việt Nam -- An Giang. 4. Lúa -- Bệnh và phòng trừ sâu bệnh -- Việt Nam -- Long An. 5. Luận án -- Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24038
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24039 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top