loading

Sách, tuyển tập

Yêu một người khó lắm : truyện ngắn / Hamlet Trương

Tác giả : Hamlet Trương

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 203 tr. : tranh ảnh ; 21 cm

ISBN : 9786049570513

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 7048/2017
Đang được mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 7049/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top