loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Effects of public private partnerships in the development of selected urban areas in Ho Chi Minh city, Vietnam / Nguyen Phuong Bac

Tác giả : Nguyen Phuong Bac

Nhà xuất bản : Bulacan State University

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Malolos, Bulacan, Philippines

Mô tả vật lý : [8], 171 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 307.14160959779

Chủ đề : 1. Hợp tác khu vực nhà nước và tư nhân -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Luận án -- Philippin. 3. Phát triển cộng đồng đô thị -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Tư nhân hóa -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24007
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24008 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top