loading

Luận án, luận văn

Repetitive message effect in social marketing / Trương Hồng Ngọc ; advisors : Dong Jenn Yang, Tsung-kuang E. Ma

Tác giả : Trương Hồng Ngọc ; advisors : Dong Jenn Yang, Tsung-kuang E. Ma

Nhà xuất bản : I-Shou University

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Kaohshiung City, Taiwan

Mô tả vật lý : vi, 59 tr. : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 658.8

Chủ đề : 1. Hành vi người tiêu dùng. 2. Luận án -- Đài Loan. 3. Marketing xã hội. 4. Thay đổi hành vi. 5. Viễn thông -- Xử lý tin nhắn.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23975
Phục vụ đọc tại chỗ
Top