loading

Luận án, luận văn

Transnational education in Vietnam : issues of quality assurance and impacts on policy / Nguyễn Thúy Hồng Vân

Tác giả : Nguyễn Thúy Hồng Vân

Nhà xuất bản : Columbia Southern University

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Alabama, U.S.

Mô tả vật lý : [12], 258 tr. : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 378.175

Chủ đề : 1. Giáo dục quốc tế -- Việt Nam. 2. Giáo dục và toàn cầu hóa -- Việt Nam. 3. Giáo dục xuyên biên giới -- Việt Nam. 4. Luận án -- Hoa Kỳ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23974
Phục vụ đọc tại chỗ
Top