loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Seismic response of a full-scale 5-story steel frame building isolated by triple pendulum bearings under 3D excitations / Đào Đình Nhân

Tác giả : Đào Đình Nhân

Nhà xuất bản : University of Nevada

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Reno, Nevada, U.S.

Mô tả vật lý : xxxv, 404 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 693.852

Chủ đề : 1. Khung bằng thép (Nhà nhiều tầng). 2. Luận án -- Hoa Kỳ. 3. Thiết kế chịu động đất. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23960
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23961 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top