loading

Luận án, luận văn

Biodiesel production from microalgae through hydrothermal carbonization of microalgae paste as the pretreatment step / Võ Thành Phước ; supervisor : Kunio Yoshikawa

Tác giả : Võ Thành Phước ; supervisor : Kunio Yoshikawa

Nhà xuất bản : Department of Environmental Science and Technology, Tokyo Institute of Technology

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Yokohama, Japan

Mô tả vật lý : x, 65 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 665.37

Chủ đề : 1. Luận án -- Nhật Bản. 2. Nhiên liệu diesel sinh học. 3. Nhiên liệu sinh học tảo. 4. Vi tảo -- Công nghệ sinh học. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23954
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23955 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top