loading

Luận án, luận văn

Về một lớp các MD - Đại số tổng quát và lớp các MD (5,kC) - Phân lá / Nguyễn Anh Tuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Anh Vũ, Nguyễn Hà Thanh

Tác giả : Nguyễn Anh Tuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Anh Vũ, Nguyễn Hà Thanh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 25 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 512.482

Chủ đề : 1. Đại số Lie -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Lý thuyết K -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23909
Phục vụ đọc tại chỗ
Top