loading

Sách, tuyển tập

Bèo nước Hậu Giang : tiểu thuyết / Nguyễn Mỹ Hồng

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hồng

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 280 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1530/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1531/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top