loading

Luận án, luận văn

Văn hóa thời gian của người Việt / Nguyễn Thị Phương Duyên ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Thị Thu Hiền

Tác giả : Nguyễn Thị Phương Duyên ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Thị Thu Hiền

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 234, 36 tờ : tranh ảnh màu ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 959.7

Chủ đề : 1. Quản lý thời gian -- Việt Nam. 2. Tiến hóa xã hội. 3. Văn hóa.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23939
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23940 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top