loading

Luận án, luận văn

Ứng dụng mạng de bruijn nhằm thiết kế mạng lưu trữ, truyền tải dữ liệu hình ảnh dicom phục vụ chẩn đoán từ xa và bệnh án điện tử / Nguyễn Chí Ngọc ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Đình Thành

Tác giả : Nguyễn Chí Ngọc ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Đình Thành

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi, 100, 23 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 610.285

Chủ đề : 1. Chẩn đoán X-quang. 2. Hệ thống lưu trữ và truyền thông hình ảnh. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Viễn thông trong y học. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23934
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23935 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top