loading

Luận án, luận văn

Quản lý công tác sinh viên ở các trường đại học công lập khối ngành kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh / Lâm Thị Kim Liên ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thị sử

Tác giả : Lâm Thị Kim Liên ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thị sử

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 5, 133, 102 tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 378.597

Chủ đề : 1. Đại học và cao đẳng công lập -- Việt Nam -- Hành chính. 2. Dịch vụ sinh viên -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23922
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23923 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top