loading

Luận án, luận văn

Về một lớp các MD - Đại số tổng quát và lớp các MD (5,kC) - Phân lá / Nguyễn Anh Tuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Anh Vũ, Nguyễn Hà Thanh

Tác giả : Nguyễn Anh Tuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Anh Vũ, Nguyễn Hà Thanh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : iii, 109 tờ : hình vẽ (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 512.482

Chủ đề : 1. Đại số Lie. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Lý thuyết K.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23907
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23908 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top