loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu phẫu thuật nội soi ổ bụng cắm lại niệu quản vào bàng quang / Nguyễn Đạo Thuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Ngọc Sinh

Tác giả : Nguyễn Đạo Thuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Ngọc Sinh

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 147 tờ : hình vẽ, biểu đồ (1 phần màu) ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 617.461

Chủ đề : 1. Bàng quang -- Phẫu thuật. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Niệu quản -- Phẫu thuật. 4. Ổ bụng -- Phẫu thuật. 5. Phẫu thuật nội soi.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23872
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23873 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top