loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu cố định đầu dò DNA lên bề mặt sợi vàng làm cảm biến phát hiện m-RNA IL-8 / Cao Hữu Tiến ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Hiếu, Trần Văn Mẫn

Tác giả : Cao Hữu Tiến ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Hiếu, Trần Văn Mẫn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa màu ; 21 cm

Số phân loại : 610.28

Chủ đề : 1. Cảm biến sinh học -- Tóm tắt. 2. Công nghệ y học -- Tóm tắt. 3. Đầu dò DNA -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 5. Miệng -- Ung thư -- Chẩn đoán -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23761
Phục vụ đọc tại chỗ
Top