loading

Luận án, luận văn

Molecular design and fundamental understanding of pervaporation membranes for biofuel separation / Lê Ngọc Liểu

Tác giả : Lê Ngọc Liểu

Nhà xuất bản : Department of Chemical and Biomolecular Engineering, National University of Singapore

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Singapore

Mô tả vật lý : xxvi, 262 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 660.284245

Chủ đề : 1. Ethanol làm nhiên liệu. 2. Luận án -- Singgapore. 3. Màng lọc. 4. Thẩm thấu bốc hơi. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23835
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23836 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top