loading

Luận án, luận văn

Design and characterization of photorefractive polymer composites / Giang Ngọc Hà ; advisor : Naoto Tsutsumi

Tác giả : Giang Ngọc Hà ; advisor : Naoto Tsutsumi

Nhà xuất bản : Department of Macromolecular Science and Engineering, Kyoto Institute of Technology

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Kyoto, Japan

Mô tả vật lý : ix, 109 tr. : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 668.9

Chủ đề : 1. Hỗn hợp polyme. 2. Luận án -- Nhật Bản. 3. Vật liệu chiết quang.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23822
Phục vụ đọc tại chỗ
Top