loading

Luận án, luận văn

Modèles et outils pour favoriser l'articulation entre la généricité d'un assistant intelligent et les spécificités de son usage en EIAH / Thái Lê Vinh

Tác giả : Thái Lê Vinh

Nhà xuất bản : Université de Lyon 1

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Lyon, France

Mô tả vật lý : 241 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 006.33

Chủ đề : 1. Hệ thống điều khiển thích nghi. 2. Hệ thống điều khiển thông minh. 3. Luận án -- Pháp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23820
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23821 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top