loading

Luận án, luận văn

Leadership competencies and the upward mobility of Vietnamese women lecturers into leadership positions / Hồ Thị Nguyệt Thanh

Tác giả : Hồ Thị Nguyệt Thanh

Nhà xuất bản : Apollos University

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Great Falls, Montana, U.S.

Mô tả vật lý : 103 tờ : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 378.101

Chủ đề : 1. Đại học và cao đẳng -- Việt Nam. 2. Luận án -- Hoa Kỳ. 3. Phụ nữ làm lãnh đạo -- Việt Nam. 4. Phụ nữ trong giáo dục -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23818
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23819 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top