loading

Sách, tuyển tập

Tiếp tục tìm kiếm tương lai: chiến lược của người lao động Việt Nam trở về từ Nhật Bản / Ngô Thị Phương Lan, Phạm Thanh Thôi

Tác giả : Ngô Thị Phương Lan, Phạm Thanh Thôi

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 157 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786047333172

Số phân loại : 331.1209597

Chủ đề : 1. Chính sách nguồn lực -- Việt Nam. 2. Cung ứng lao động -- Việt Nam. 3. Người Việt Nam -- Việc làm -- Nhật Bản.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1438/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1439/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 15/2018
(3911)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 16/2018
(3912)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top