loading

Sách, tuyển tập

La bàn khởi nghiệp : bám sát thực tế rút ngắn khoảng cách đến thành công dọc là muốn hành động ngay : sách kinh doanh / Huỳnh Đức Vinh

Tác giả : Huỳnh Đức Vinh

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 100 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786048833596

Số phân loại : 658.11

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp mới -- Quản lý. 2. Thành công trong kinh doanh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 5512/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 5513/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top