loading

Sách, tuyển tập

Tỏa sáng : tinh thần thi đua yêu nước / Ngô Minh Tuấn, Viết Anh Đức chủ biên

Tác giả : Ngô Minh Tuấn, Viết Anh Đức chủ biên

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 675 tr. : tranh ảnh màu ; 29 cm

ISBN : 9786048025335

Số phân loại : 331.118

Chủ đề : 1. Khen thưởng thành tích -- Việt Nam. 2. Năng suất lao động -- Việt Nam. 3. Thi đua xã hội chủ nghĩa -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 5441/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top