loading

Sách, tuyển tập

Vài câu chuyện về Vương Hồng Sển & Phùng Quán / Phạm Hy Tùng

Tác giả : Phạm Hy Tùng

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 240 tr. : tranh ảnh ; 21 cm

ISBN : 9786049553509

Số phân loại : 959.7040922

Chủ đề : 1. Học giả -- Việt Nam. 2. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 5395/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 5396/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top