loading

Sách, tuyển tập

Bến xe : tiểu thuyết / Thương Thái Vi ; Greenrosetq dịch

Tác giả : Thương Thái Vi ; Greenrosetq dịch

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 283 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045640357

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5337/2017
(VH 1897)
Đang bận
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5338/2017
(VH 1877)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top