loading

Sách, tuyển tập

Andecxen ở Hà Nội : tập truyện ngắn / Hoàng

Tác giả : Hoàng

Nhà xuất bản : Văn nghệ

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 157 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 5174/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top