loading

Sách, tuyển tập

Thằng gù nhà thờ Đức Bà / Victor Hugo ; người dịch Nhị Ca

Tác giả : Victor Hugo ; người dịch Nhị Ca

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 643 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 843.7

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Pháp -- Thế kỷ 19. 2. Văn học Pháp -- Thế kỷ 19.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 5127/2017
(K08.15_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5128/2017
(VH 1044)
Đang được mượn
Top