loading

Sách, tuyển tập

Nét thơ 4 - Quê hương

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 195 tr. : chân dung ; 19 cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1260/2017
(VH 3283)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1261/2017
(VH 3284)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top