loading

Sách, tuyển tập

Về giữa phố xưa : thơ / Trần Thị Tố Nga

Tác giả : Trần Thị Tố Nga

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 118 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1296/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1297/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top