loading

Sách, tuyển tập

Khát vọng thành thực : tập lý luận phê bình văn học / Phạm Xuân Nguyên

Tác giả : Phạm Xuân Nguyên

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 299 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92209004

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 555/2017
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top