loading

Sách, tuyển tập

Về thôi nguyên quán : tập truyện ngắn chọn lọc / Phạm Ngọc Tiến

Tác giả : Phạm Ngọc Tiến

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 471 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 557/2017
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top