loading

Sách, tuyển tập

Cùng năm tháng : thơ / Kao Nguyên

Tác giả : Kao Nguyên

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 87 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1253/2017
(VH 3225)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top