loading

Sách, tuyển tập

Tuyển tập thơ văn 22 & 49 / Trần Quang Khanh, Mai Thìn tuyển chọn và biên tập

Tác giả : Trần Quang Khanh, Mai Thìn tuyển chọn và biên tập

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 449 tr. : chân dung, tranh ảnh (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 895.92208

Chủ đề : 1. Hợp tuyển. 2. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 4. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20. 5. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21. 6. Văn xuôi.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4857/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top