loading

Sách, tuyển tập

Interchange : English for international communication : student's book / Jack C. Richards with Jonathan Hull and Susan Proctor ; Phạm Thúy Uyển ... [và nh.ng. khác] dịch và chú giải

Tác giả : Jack C. Richards with Jonathan Hull and Susan Proctor ; Phạm Thúy Uyển ... [và nh.ng. khác] dịch và chú giải

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : [19--?]

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ; 20 cm

Số phân loại : 428.24

Chủ đề : 1. Giao tiếp quốc tế -- Vấn đề, bài tập, v.v.... 2. Tiếng Anh -- Sách giáo khoa cho người nước ngoài.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 K 4108
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top