loading

Sách, tuyển tập

Khúc đồng dao lấm láp / Kao Sơn

Tác giả : Kao Sơn

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 171 tr. : hình vẽ ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Văn học thiếu nhi -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 359/2017
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 360/2017
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top